Niinistö hoppas på mera respekt i diskussionerna

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.01.2020

President Sauli Niinistö är bekymrad över det sätt på vilket finländarna nuförtiden diskuterar offentligt. Man försöker inte komma till en gemensam syn, i stället förstärker diskussionen uppdelningen mellan människor med olika åsikter.

President Sauli Niinistö höll sitt traditionella tv-tal på nyårsdagen. Niinistö talade mycket om finländarnas sätt att diskutera.

Niinistö sade att det blir allt ovanligare att människor med olika åsikter försöker förstå varandra och komma till en gemensam syn. I stället blir det vanligare att de olika åsikterna förstärks.

Niinistö sade att när det inte finns en verklig vilja att diskutera så ökar risken för missförstånd. Det leder till att felaktig information lättare sprids.

Niinistö betonade att man inte behöver ha samma åsikt. Man får och till och med ska tvista om olika frågor. Men Niinistö önskade att människorna ändå ska respektera varandra.

Den senaste tiden har det också annars diskuterats mycket i Finland om varför människor strider så mycket på sociala medier som Twitter och Facebook. Niinistö fick mycket beröm för sitt tal. Till exempel många politiker, journalister och forskare meddelade att de har samma åsikt som Niinistö.

Källor: Yle, Helsingin Sanomat

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)