President Niinistö önskar fred

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 15.12.2023

Sauli Niinistö har varit republikens president i snart 12 år. I den här intervjun funderar president Niinistö på vilka saker som har varit viktiga för honom under tiden som president. Han funderar också lite på framtiden.

Sauli Niinistö valdes till president första gången år 2012. Han valdes för en andra period år 2018. Särskilt under Niinistös andra period som president har det skett många stora förändringar i världen.
En del förändringar har varit oväntade och till och med skrämmande.

– Saker och ting brukar gå i vågor. Just nu tror jag vi är ganska på botten. Jag vill ändå tro att världen snart igen börjar gå mot det bättre, säger Niinistö.

Niinistö säger att det inte finns någon vanlig arbetsdag för en president.
– Det finns nog ingen vanlig dag. I det här jobbet måste man vara beredd på att saker kan hända.

I januari 2024 väljs det en ny president i Finland. Niinistö uppmanar alla finländare att gå och rösta.
– Det lönar sig att rösta i alla val om man vill föra fram sin åsikt. I presidentvalet avgörs det vem som leder utrikespolitiken i samverkan med regeringen. Det är ett viktigt val i dagens värld.

Presidenten är en förebild

Det sägs att presidenten är förebild för gemensamma värderingar. För president Niinistö är de viktigaste värdena pålitlighet och ansvar för andra människor.

Av Finlands tidigare presidenter känner Niinistö särskild närhet till Risto Ryti och Martti Ahtisaari.
– Martti Ahtisaari var den första presidenten jag samarbetade med. Jag var då partiledare och minister.

– Risto Rytis upplevelser väcker känslor hos mig. Han bar ett stort ansvar för Finland.

Risto Ryti var Finlands president under andra världskriget och Finlands fortsättningskrig.
Han offrade sig och hamnade i fängelse. Det gjorde han för att vi skulle få ett fredsavtal med Sovjetunionen.

Finländarna uppskattar det Niinistö har gjort som president. Niinistö har länge varit en mycket uppskattad president.
– Det känns förstås bra. Jag hoppas att jag förtjänar uppskattningen.

Förtroende och respekt hjälper

Niinistö anser att Finlands styrka ligger i respekten för samhället.
– Till de finländska värdena hör fortfarande tillit, respekt för kunnande och vilja att hjälpa sin granne. Det här är styrkor.

Det spända internationella läget är en stor utmaning. Också den ekonomiska konkurrensen i världen är hård.
Den politiska diskussionen i Finland har blivit hårdare. Särskilt vår nuvarande regering har diskuterats intensivt. Niinistö säger att han ändå inte upplever att Finland är tudelat.

– Det finns många saker som människor har olika åsikter om. Det är bra att man diskuterar, till och med hetsigt. Men vi måste komma ihåg att respektera andra människor. Då klarar vi oss också i fortsättningen. Oron över miljön och den ekonomiska situationen är hela tiden framme. Det här skapar ångest, särskilt hos unga människor.

Niinistö påminner om att det också sker positiv utveckling.
– Människosläktet är duktigt på att klara sig ur svåra situationer. Jag litar på att vi har den förmåga, som kan hjälpa oss när det blir tufft.

– I ekonomin har räntorna, skuldsättningen och inflationen skapat en besvärlig situation. Det är bra att veta att vi har en stat som ger oss grundtrygghet. Det hjälper människor som har det svårt.

Finland agerar uppbyggande

Europa och världen har upplevt stora förändringar. Niinistö säger att Finland måste följa läget noggrant och lugnt.
– När det är kris brukar Finland agera uppbyggande. I Finland ska vi inte vara rädda för förändringar och hot. Men vi ska förstås vara förberedda.

– Europeiska unionen, alltså EU, är en viktig aktör i världspolitiken. Men EU kunde vara ännu starkare.

Finland blev medlem i Nato våren 2023. Niinistö säger att Finland fortfarande är Finland, men medlem i både EU och Nato.

– Nato ökar vår säkerhet. Vi fyller vår plikt i Nato. Det viktigaste är att vi fortsätter den finska traditionen.

Med Finlands tradition menar Niinistö till exempel att vi har ett eget starkt försvar och inser att det är viktigt med internationell diskussion.

– Finland har mycket samarbete med andra länder. USA är viktigt på grund av sin storlek och makt.
Niinistö påminner om att Ryssland också i framtiden kommer att vara Finlands grannland. Det måste vi beakta.

– Just nu är kontakten med Ryssland begränsad till praktiska ärenden. I framtiden måste vi på nytt bestämma hurdan vår grannrelation ska vara. Det här sker efter att kriget i Ukraina är slut.

Om Sauli Niinistö får ändra en sak i världen vill han ha fred.
– Jag önskar fred mellan världens länder och fred med naturen.

Niinistö om information på lätt språk

– Mängden information ökar hela tiden. Vi påverkas alla av informationen och hur vi tar den till oss. Det är viktigt att saker och ting berättas på ett rätt och tydligt sätt, säger Niinistö.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)