Nu är det tillåtet att träffa gamla människor

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 27.05.2020

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har kommit med en ny rekommendation. Enligt den är det tillåtet för friska människor att besöka äldre människor, sådana som är över 70 år. Man ska ändå inte gå riktigt nära och man ska helst inte ta i hand eller kramas.

THL har lite ändrat sina råd om hur äldre människor kan skydda sig mot coronasmitta. Råden gäller alla som är 70 år eller äldre.

THL säger nu att man kan besöka gamla människor. Men den som besöker en gammal människa ska inte ha några sjukdomssymptom alls, inte hosta, feber eller muskelvärk. Enligt THL är det klokt att träffas utomhus. Man ska också komma ihåg att hålla avstånd.

THL säger också att ett bra sätt att hålla kontakt med äldre är genom att ringa eller ha kontakt via internet.

De nya rekommendationerna är lite annorlunda än de tidigare. I mars rekommenderade regeringen att alla som är över 70 år ska stanna hemma. Regeringen rekommenderade också att man inte skulle besöka personer som är över 70 år.

Gamla människor hör till riskgruppen för coronaviruset. Det här beror på att människans motståndskraft blir sämre när människan blir äldre. Gamla människor har också ofta sjukdomar som kan göra att coronasmitta leder till att den gamla blir mycket sjuk.

besökscontainer.
Serviceboendet Wilhelmiina har en container på gården. I containern kan gamla som bor på serviceboendet träffa sina anhöriga. På bilden samtalar Olavi Hasunen med Kaija Hasunen. Mellan dem finns en glasvägg. De kan tala med varandra via en mikrofon. Idén till sådana här containrar där man kan träffas kom från Nederländerna.

THL rekommenderar nu också att gamla människor varje dag rör sig utomhus eller hemma. Gamla kan också gå till butiken eller till apoteket. De gamla ska ändå komma ihåg att hålla trygga avstånd till andra människor. De ska också komma ihåg att tvätta händerna.

De nya reglerna är rekommendationer, inte order. Omsorgsminister Krista Kiuru säger att alla ska tänka efter själv hur det är bäst att följa reglerna.

Rekommendationerna som gäller gamla kunde ändras eftersom coronaviruset nu sprider sig långsamt i Finland. De flesta fallen av coronasmitta finns i Helsingfors och i Nyland. I andra delar av Finland finns det inte mycket coronasmitta.

Källa STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)