Ny lång tunnel öppnades i Tammerfors

Text: Markku Jusuola, källor Yle, MTV3
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.11.2016

Finlands längsta landsvägstunnel öppnades i Tammerfors förra veckan.

Landsvägstunneln är 2,3 kilometer lång. Den finns i centrum av Tammerfors vid Näsijärvi strand. Tunneln ska få biltrafiken i staden  att löpa bättre. Tunneln ersätter den breda gatan Paasikivenkatu. Där gatan har funnits ska det byggas hus.

Tunneln blev klar fortare än planerat. Den blev också billigare än man hade planerat. Tunneln togs i bruk på tisdag i förra veckan. Av någon anledning stökade trafiken i centrum av Tammerfors till sig då.

Centrum av Tammerfors kommer att förändras också på andra sätt. I början av november beslöt staden  att Tammerfors ska få spårvagnar år 2021. Till en början ska det byggas 23 kilometer spårvagnsskenor. Spårvägen ska gå från Tammerfors centrum till två förorter och till centralsjukhuset.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)