Nya lagen om funktionshinderservice godkändes

Text: Maria Österlund
Foto: FDUV, Sofia Jernström
Artikel publicerad: 01.03.2023

Riksdagen har i dag godkänt den nya lagen om funktionshinderservice. Lagen träder i kraft i höst.

– Äntligen! Det här har FDUV jobbat för i 20 år! Lagen är inte perfekt, men ett stort steg framåt, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.
FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

I den nya lagen har man slagit ihop två gamla lagar: lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen).

Den nya funktionshinderlagen tryggar på ett bättre och mer jämlikt sätt rätten till service och stöd utgående från personers individuella behov.

I dag har personer med intellektuell funktionsnedsättning en egen lag (specialomsorgslagen) och därför också ett skilt servicesystem. Det är diskriminerande, alla funktionshindergrupper ska behandlas jämlikt.

Den nya lagen betyder också att personer med intellektuell funktionsnedsättning nu kan välja mellan flera olika slags service än förut. På FDUV hoppas man att fler ska kunna få sådant stöd de behöver.  Till exempel personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska svårigheter har tidigare haft svårt att få lämpligt stöd.

– Den nya lagen är ett stort framsteg för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu skiljs inte personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med andra funktionsnedsättningar längre åt genom olika lagar. Det här är så det ska vara enligt FN:s funktionshinderkonvention, säger Lisbeth Hemgård.

– Vi vill rikta ett tack till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Trots att det var ont om tid valde man att prioritera den här viktiga lagreformen och gjorde förbättringar ännu på slutrakan, säger Lisbeth Hemgård.

Den nya lagen träder i kraft 1.10.2023.

 

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)