Nya riksdagen får lösa skuldproblemet

Text: Leealaura Leskelä
Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.04.2015

Resultatet i riksdagsvalet avgör på vilket sätt Finlands ekonomi sköts de kommande åren.

Statsskulden har vuxit snabbt den senaste tiden. Något måste göras för att skulden inte ska bli alltför stor. Det här är en sak nästan alla partier är eniga om. Men hur problemet ska skötas är partierna mycket oense om. Var ska man spara? Hur ska man använda de pengar man har?

En del av partierna stödjer hårda nedskärningar på till exempel socialservicen. Andra tycker tvärtom, att staten borde satsa mera pengar på olika slags service. Nästan alla partier vill sänka skatterna, men det leder till att staten får in mindre skatteintäkter.

Före valet har partierna låtit göra ekonomiska undersökningar, med vilka de sedan motiverar sina valprogram. Sannfinländarna kom i förra veckan med en undersökning om vad invandringen kostar. Enligt den är summan upp till 700 miljoner euro. Sannfinländarna vill minska på invandringen av ekonomiska orsaker.

En del tidigare undersökningar har kommit med helt annorlunda resultat. Enligt dessa har Finland ekonomisk nytta av invandringen, eftersom mängden personer i arbetsför ålder ökar. Forskare säger att det är väldigt svårt att räkna ut vad invandring kostar.

Socialdemokraterna vill för sin del sänka skatterna för låginkomst- och medelinkomsttagare. Däremot vill man höja skatterna för de rikaste. Centern och Samlingspartiet stödjer inte den tanken.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)