Nya stränga regler mot rökning

Text: Maria Österlund, källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.08.2016

I måndags trädde en ny tobakslag i kraft. Syftet med lagen är att Finland ska bli ett rökfritt land.

Enligt den nya lagen är det förbjudet att röka i bilen om ett barn under 15 år åker med. Lagen förbjuder också smaksatt tobak. Tobak får till exempel inte längre dofta vanilj.

Den nya lagen gör det lättare för husbolag att förbjuda rökning på balkongen.

Cigarettaskar och andra tobaksförpackningar ska få mera och större varningstexter. Cigarettaskarna får nu också bilder som visar tobakens faror.

Den nya lagen gäller också så kallade e-cigaretter. Varken vanliga cigaretter eller e-cigaretter får ligga framme i butikerna. Åldersgränsen är 18 år för att få köpa alla slags tobaksprodukter.

Finlands förra tobakslag är från 1976. På den tiden var det fritt att röka nästan var som helst, till exempel på arbetsplatser, sjukhus och allmänna platser. Tobakslagen har flera gånger ändrats och blivit strängare sedan dess. Det har till exempel varit förbjudet att röka på restauranger redan i tio år.

Med den nya lagen vill myndigheterna skydda icke rökare mot andras tobaksrök. Man försöker få rökarna att sluta röka och hoppas att de unga inte alls ska börja röka.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)