Det här är nytt år 2023

Text: Betty Marschan, Yle, FPA, MTV3, Iltalehti, statsrådet, www.tyoelake.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 05.01.2023

Nya lagar och bestämmelser träder ofta i kraft vid nyår. En av de största förnyelserna för år 2023 är vårdreformen. Andra viktiga ändringar handlar om FPA-ersättningar, om straff för sexualbrott och om elstöd till hushåll.

Social- och hälsovårdsreformen är den största nyheten för i år. Vårdreformen kallas också ibland för  sote-reformen.

Vid årsskiftet har 21 nya välfärdsområden börjat verka i Finland. Det betyder att Finlands socialvård, hälsovård och räddningsväsende är uppdelat i 21 nya enheter.

De här välfärdsområdena bestämmer själva över hur de sköter bland annat hälsovården för människorna som bor i området. Förr skötte kommunerna vården och räddningsväsendet.

Helsingfors stad är den enda kommunen som inte hör till ett välfärdsområde. Helsingfors stad sköter själv socialvården, hälsovården och räddningsväsendet.

Många förmåner och understöd ökar lite i år

Pensioner och förmåner kan höjas på grund av de högre kostnaderna i samhället. Myndigheterna räknar ut hur stor förhöjningen behöver vara. Det kallas för index-förhöjning. Index-förhöjningar görs när många produkter och tjänster har blivit dyrare.

Arbetspensionerna höjs med nästan 7 procent. Höjningen gäller alla arbetspensioner, som ålderspensionen, den partiella ålderspensionen, sjukpensionen och rehabiliteringsstödet.

Handikappförmånerna höjs också. Det gäller både handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare.

Eftersom bostadskostnaderna har stigit ska FPA hjälpa dem som har rätt till bostadsbidrag lite extra. Bostadsbidragen beaktar nu fler utgifter, som till exempel kostnaderna för uppvärmning. Det betyder att de personer som får bostadsstöd kan få mera hjälp med att betala räkningar som hör till bostaden.

Inkomstgränsen för studiestöd höjs. Studeranden kan jobba lite mera än tidigare och ändå lyfta fullt studiestöd.

Elstöd till konsumenter

Elen är nu dyr och många människor har svårt att betala elräkningen. Därför vill myndigheterna stöda hushållen genom att betala en del av elräkningen.

Elstöd ges för årets första fyra månader, alltså för januari, februari, mars och april.

Det finns två olika sätt att få hjälp med elräkningen. Det ena sättet är att be om hjälp med räkningen direkt från Folkpensionsanstalten FPA. Det andra sättet är att dra av räkningen i beskattningen.

På FPA:s sidor finns mera information om elstöd. Klicka här för svensk information: www.kela.fi/elstod

Lagen om sexbrott har förnyats

Straffen för sexualbrott blir strängare. Det gäller speciellt sexualbrott mot unga under 16 år.

Det är straffbart att sprida sexuella bilder utan tillstånd. Den nya lagen gör det lättare att komma åt sexualbrott på webben eller via till exempel en mobiltelefon.

FPA-ersättningar för privat sjukvård minskar

År 2023 betalar FPA mindre stöd för privat sjukvård. Ett besök hos privat läkare ersätts ändå med 8 euro, men får alltså inte ersättning för laboratorieprov eller undersökningar. Det gäller nästan alla undersökningar och behandlingar som görs hos privat läkare, utom inom munhälsan och psykiatrin. Inom munhälsa och vård för mental hälsa ersätter FPA en del av kostnaden.

Folkpensionsanstalten FPA sköter finländarnas sociala grundtrygghet. FPA betalar ut till exempel handikappbidrag och olika familjeförmåner.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)