Pensionsåldern stiger till 65

Text: Markku Juusola, källa FNB
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.10.2014

I framtiden ska finländarna gå i pension senare än i dag.

År 2025 kommer den lägsta pensionsåldern att vara 65 år. I dag är det många finländare som går i pension när de fyller 63 år.

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer har kommit överens om saken. Riksdagen ska stifta en ny pensionslag som baserar sig på överenskommelsen. De som nu är 59 år gamla eller yngre kommer att få en högre pensionsålder.

Fackorganisationen Akava godkänner inte förslaget. Akava vill att arbetstagarna ska kunna förtjäna in mera pension i slutet av sin arbetskarriär. Enligt förslaget ska man förtjäna in lika mycket pension under hela tiden man jobbar. Akava representerar högt utbildade arbetstagare.

Pensionsreformen görs för att statens och kommunernas pengar ska räcka till också i framtiden På det här sättet behöver man inte höja pensionsavgifterna.

En orsak till att reformen behövs är att människor lever allt längre och därför också orkar jobba längre. I framtiden kommer människor att få mindre pension än nu.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)