Politikerna överens om vårdreformen

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.03.2014

Regeringen och oppositionen har enats om vårdreformen.

Regeringen har redan länge försökt reformera social- och hälsovårdsservicen i Finland. Det har ändå inte lyckats förrän nu. Alla tidigare förslag har stött på motstånd. Nu har det nya förslaget ett stort stöd bland politikerna.

Enligt den nya modellen ska Finland får fem stora vårdområden. Dessa ska byggas upp kring Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg där det finns universitetssjukhus.

De nya vårdområdena ska sköta bland annat sjukhusens, vårdcentralernas och socialtjänstens verksamhet. På varje område ska det finnas primärvård, specialsjukvård och socialtjänst. Pengar för att sköta servicen ska komma från kommunerna. Kommunerna på varje vårdområde ska bidra med pengar enligt hur många invånare kommunen har.

I fortsättningen är det alltså inte kommunerna själva som bestämmer om hälso- och social- vården, beslutanderätten flyttas till vårdområdena. Det här kan orsaka bekymmer i en del små kommuner med få invånare. Det finns risk för att servicen flyttas bort från de små kommunerna. Svenska folkpartiet oroar sig för att det kan bli svårt att ordna svensk service när vårdområdena är så stora.

Hälsovårdsexperter har ändå berömt vårdreformen. De anser att man med reformen kan få ordning på bashälsovården. Att regeringen och oppositionen samarbetade om reformen har också väckt positiv uppmärksamhet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)