Postanställda gick i strejk

Text: Markku Juusola, källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.11.2015

De anställda på posten började strejka på torsdag i förra veckan. Postutdelningen stannade upp först i Helsingforsregionen.

Posten kommer fram långsammare också i andra delar av landet. Brev och paket kommer inte fram i Helsingfors och i Nyland eftersom postutdelarna och tidningsutdelarna strejkar.

Det förekommer störningar i utdelningen av post och tidningar också i andra delar av landet. Strejken utvidgas till resten av landet under de två kommande veckorna. Strejken påverkar ännu inte skickandet av julkort.

Postens anställda gick i strejk eftersom de inte godkänner att deras arbetsvillkor försämras och lönerna sänks. Företaget Posten kräver att de anställdas löner ska sänkas.

Posten har stora ekonomiska problem som beror på att människor och företag skickar färre brev och paket än förut. Posten vill också kunna använda inhyrd arbetskraft när det är extra bråttom. Sådan tillfällig personal skulle till exempel jobba under julbrådskan.

Post- och logistikbranschens förbund PAU representerar de anställa. Arbetsgivaren posten representeras i förhandlingarna av servicebranschens arbetsgivarförbund Palta. PAU och Palta har förhandlat om det nya kollektivavtalet redan i två månader.

Den här veckan har förhandlingarna fortsatt under ledning av riksförlikningsman Minna Helle. Helle sade på måndagen att förhandlingsläget är svårt.

Transportbranschens fackförbund planerar nu att stödja de postanställda med stödstrejker. Stödstrejkerna börjar tidigast på fredag.

Bild

Tidningen Helsingin Sanomat delas ut gratis på olika håll i Helsingfors eftersom tidningsutdelarna strejkar. På bilden delar Bree Singh ut tidningen på Elielplatsen i Helsingfors.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)