Posten minskar personalen med flera hundra

Text: Markku Juusola, källor Yle, MTV3, Posten
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 27.01.2016

Finländarna skickar allt mindre post. Därför måste posten minska på sin personal.

Posten meddelade på tisdagen att den sparkar upp till 860 av sina anställda. Orsaken är att finländarna skickar allt mindre post. Lönekvitton, räkningar, tidningar och gratulationer skickas allt oftare via internet.

Postutdelarna delar nu ut lika lite post som på 1960-talet, alltså för 50 år sedan. Frimärkena blir dyrare i början av februari. Orsaken till det är också att det skickas allt färre brev.

De postanställdas fackorganisation PAU motsätter sig att arbetsplatserna minskar. Enligt PAU blir alltmer post outdelad om postutdelarna blir ännu färre.

Antalet anställda på posten har minskat med flera hundra personer de senaste åren. Posten har nu ungefär 20 000 arbetstagare.

Posten tänker organisera om postutdelarnas arbete. Snart ska postutdelarna dela ut post också på kvällarna. Förutom att komma med brev delar postutdelarna också ut beställningar från nätbutiker och hjälper till med hemservicen.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)