Postutdelningen förändras

Text: Maria Österlund, källor HS, MTV, FNB
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.11.2016

I städerna kan posten delas ut mera sällan i framtiden. Det här står i förslaget till ny postlag som just nu behandlas.

Postutdelningen kommer troligen att förändras i framtiden. Mängden riktiga brev som skickas har minskat. Det har lett till att det är svårt för Posten att få verksamheten lönsam. Därför vill man skära ner på utdelningen och spara pengar.

Ett förslag är att Posten skulle dela ut brevförsändelser bara tre dagar i veckan i städer och tätorter. På landsbygden skulle man fortsätta dela ut post fem dagar i veckan. Orsaken är att man vill att människor på landsbygden ska få tidningar alla vardagar.

I städerna delas tidningarna ut separat och inte med den vanliga posten. Stadsborna skulle alltså få tidningar alla dagar, men post bara tre dagar i veckan i framtiden. Enligt planen ska den nya postlagen börja gälla nästa vår.

Elektroniska myndighetsbrev I framtiden kommer breven från myndigheterna att skickas elektroniskt till finländarna. Regeringen ska ge alla finländare en egen Suomi.fi-postlåda. Det här är ingen vanlig e-post- adress utan en elektronisk service för meddelanden från myndigheter som till exempel skatteverket och folkpensionsanstalten.

Alla meddelanden som nu kommer som vanliga brev från myndigheterna ska i framtiden komma till den elektroniska postlådan.

Myndigheterna vill inte använda vanlig e-post eftersom den inte anses vara tillräckligt trygg. För att komma till Suomi-fi- postlådan måste man identifiera sig med bankkoder eller på annat sätt. Enligt planen ska det nya systemet börja användas 2018.

Myndigheterna lovar ändå att den som inte har möjlighet att använda dator ska kunna få pappersbrev från myndigheterna också i fortsättningen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)