Prästen Nalle Öhman får Sigfrid Törnqvist-priset av FDUV

Text: Betty Marschan
Foto: FDUV/Jan-Christian Stenroos
Artikel publicerad: 27.10.2020

Sigfrid Törnqvist-priset är ett nytt pris som har grundats av FDUV. Priset ska gå till en person som betytt mycket för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. Den allra första pristagaren är prästen Nalle Öhman.

Det första Sigfrid Törnqvist-priset delades ut i lördags på FDUV:s kongress. Sigfrid Törnqvist-priset ska delas ut vart tredje år.

Nalle Öhman är en pensionerad präst. Åren 1990–2012 jobbade han som omsorgspräst. Som omsorgspräst arbetade Öhman med personer med olika funktionshinder. I sitt jobb som omsorgspräst blev Nalle Öhman mycket populär i hela Svenskfinland.

Nu får Nalle Öhman pris för sitt arbete. Han får Sigfrid Törnqvist-priset som delas ut första gången. Sigfrid Törnqvist var en av personerna som lade grunden för FDUV. FDUV är en intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Öhman får beröm för att han ser människan som helhet och människan bakom funktionsnedsättningen. Därför är det också lätt för personer med funktionsnedsättning att närma sig honom.

– Vad kan man annat säga än att de här människorna tar ens hjärta. Ett stort tack för den här utmärkelsen. Jag är både rörd och glad över den, säger Nalle Öhman.

Här finns en video som visar när Nalle Öhman gratuleras och tar emot priset.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)