Presidentbostaden ska renoveras

Text: Maria Österlund, källa Yle
Foto: Lehtikuva / Seppo Samuli
Artikel publicerad: 15.02.2024

Presidentens tjänstebostad Talludden i Mejlans ska renoveras.

Presidentens tjänstebostad Talludden ska renoveras. Det här betyder att den nyvalda presidenten
inte genast kan flytta in på Talludden.

Den nya presidenten får i stället flytta in i statens gästhus i Munksnäs.

Bland annat ventilationen ska förnyas på Talludden.

Renoveringen börjar i mars. Renoveringsarbetena kostar sammanlagt 55 miljoner euro och räcker två år.

Talludden togs i bruk år 1993. Huset är ritat av Raili och Reima Pietilä.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)