Presidentvalet 2024 – här är kandidaterna

Text: Petri Kiuttu, citat STT, Yle, HS, MTV3
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.01.2024

Finland väljer en ny president i början av år 2024. Lätta bladet presenterar här kandidaterna i presidentvalet.

Mika Aaltola.
Mika Aaltola. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Mika Aaltola

Mika Aaltola är chef för Utrikespolitiska institutet. Aaltola blev känd när han kommenterade kriget i Ukraina. Han syntes mycket på tv. Aaltola ställer upp i presidentvalet via en valmansförening.

– Presidenten måste vara modig. Hen måste alltid tänka på vad som är bäst för nationen. Jag tror att presidentens viktigaste egenskap är att hen måste förstå det som händer i världen.

Li Andersson.
Li Andersson. Bild Lehtikuva / Anni Savolainen

Li Andersson

Li Andersson är Vänsterförbundets kandidat. Hon har varit partiets ordförande sedan år 2016. Andersson är riksdagsledamot och hon var undervisningsminister i förra regeringen.

– Jag vill vara hela folkets president. I min valkampanj diskuterar jag hurdan Finlands Natolinje ska vara och vad vi kan göra för klimatkrisen. Jag vill värna om internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Sari Essayah.
Sari Essayah. Bild Lehtikuva / Mikko Stig

Sari Essayah

Sari Essayah är Kristdemokraternas kandidat. Hon är partiets ordförande. Essayah är jord- och skogsbruksmininster i regeringen. Hon har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet.

– Jag anser att vi måste hjälpa dem som har det svårast, människor som flyr undan krig och förföljelse.
Men rätten till internationellt skydd finns inte till bara för att höja levnadsstandarden.

pekka haavisto.
Pekka Haavisto. Bild Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Pekka Haavisto

Pekka Haavisto är riksdagsledamot, partiet De grönas tidigare ordförande och för detta utrikesminister. Han har också varit miljö- och utvecklingsminister. Haavisto ställer upp i valet via en valmansförening.

– Den nya presidentens viktigaste uppgift är att skapa fred i Europa. De kommande åren är svåra
när vi tänker på Finlands säkerhet. Vi behöver en president som har erfarenhet, vision och säkerhet
när det gäller utrikespolitik.

Jussi Halla-aho.
Jussi Halla-aho. Bild Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Jussi Halla-aho

Jussi Halla-aho är Sannfinländarnas kandidat. Han är riksdagens talman och tidigare partiordförande
för Sannfinländarna. Halla-aho har också varit ledamot i Europaparlamentet.

– Beslutsfattandet måste gagna Finlands medborgare. Presidenten ska inte föra enskilda gruppers talan. Friheten som gäller politisk verksamhet är en viktig grundfråga för mig och för Sannfinländarna.

Harry Harkimo.
Harry Hjallis Harkimo. Bild Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Harry Harkimo

Harry Harkimo är Liike Nyt -partiets (Rörelse Nu) kandidat och partiordförande.

– Presidentinstitutionen kunde ha ett lite mera avslappnat grepp. Jag tycker presidenten kunde ta ställning i många fler frågor. För att vara president behöver man bred erfarenhet av livet och gärna uppfattning om flera saker än bara politik. Som president skulle jag fästa särskild uppmärksamhet vid de unga.

Olli Rehn.
Olli Rehn. Bild Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Olli Rehn

Olli Rehn är Centerns och en valmansförenings kandidat. Rehn är en erfaren politiker och chefdirektör för Finlands Bank. Han har också varit EU-kommissionär och vice ordförande för Europeiska kommissionen.

– Presidenten måste vara alla finländares president. Jag vill framstå som annorlunda än de andra kandidaterna genom mina värderingar, mitt sätt att fungera och min erfarenhet. Jag vill inte strida utan diskutera på ett positivt sätt.

Alexander Stubb.
Alexander Stubb. Bild Lehtikuva / Markku Ulander

Alexander Stubb

Alexander Stubb är Samlingspartiets kandidat. Han jobbar som professor i Italien. Stubb har bland annat varit statsminister, utrikesminister, finansminister och ledamot i Europaparlamentet.

– Jag lovar att jag ska försvara demokratin, yttrandefriheten och rättsstaten. Jag lovar lyssna och bry mig om. Jag vill att Finland är världens bästa land för oss alla. Jag lovar också att Finland är ett tryggt land också i framtiden.

Jutta Urpilainen.
Jutta Urpilainen. Bild Lehtikuva / Markku Ulander

Jutta Urpilainen

Jutta Urpilainen är SDP:s kandidat. Urpilainen är nu EU-kommissarie och tidigare finansminister.
Enligt Urpilainen tvingas den nya presidenten arbeta i en värld som är helt annorlunda än för 12 år sedan.

– Nu är Finland medlem i Nato. Ryssland har anfallit Ukraina och det är krig i Gaza. Vi lever i en tid av
stora förändringar. Finländarna måste kunna lita på att ingen lämnas ensam.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)