Radionyheter på lätt svenska

Text: LL-Bladet
Foto: Yle bildtjänst
Artikel publicerad: 22.05.2019

Yle ska börjar göra nyheter på lätt svenska.

Nyheterna på lätt svenska ska börja sändas på Yles kanal på radion i höst.

– Nyheterna på lätt svenska hjälper personer som behöver ett enklare språk, till exempel svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning, säger Marit af Björkesten. Hon är direktör för svenska Yle.

Det har funnits radionyheter på lätt finska sedan år 1992. Tv-nyheter på lätt finska började sändas 2015.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)