Regeringen beslöt hur Finland ska spara under de närmaste åren

Text: Petri Kiuttu, källor Suomenmaa, STT, Yle
Foto: Lehtikuva / Markku Ulander
Artikel publicerad: 18.04.2024

Regeringen har fattat beslut om stora sparåtgärder. Planen är att finska staten ska spara ungefär tre miljarder euro under de tre kommande åren.

Regeringen beslöt under sina rambudgetförhandlingar att finska staten ska spara ungefär 3 miljarder euro under åren 2025–2028. Regeringen vill spara pengar genom att göra nedskärningar och höja skatter.

Den kanske största förändringen är att momsen, alltså mervärdesskatten höjs. Man höjer den allmänna momsen från 24 procent till 25,5 procent. Moms är en skatt som läggs till priset på många varor och tjänster. Det här kan göra att en del varor och tjänster blir dyrare än de är nu.

Studerande får inte längre allmänt bostadsbidrag

Studerande ska inte längre få allmänt bostadsbidrag. Stödet för studerande förändras så att de i stället får studiestöd och bostadstillägg. Det här betyder att många studerande i framtiden kan få mindre stöd än nu. Studentorganisationerna tycker att regeringen bryter sina löften. Samlingspartiet lovade innan riksdagsvalet att nedskärningar inte skulle drabba studerande.

Regeringen skär också ner i yrkesutbildningen. I framtiden blir det svårare att skaffa en andra utbildning. Regeringen har redan tidigare bestämt att vuxenutbildningsstödet och möjligheten till alterneringsledighet ska försvinna.

Regeringen höjer skatterna för personer som har höga löner och för pensionärer som har en lite större pension.

Inom hälsovården ändrar vårdgarantin så att man ska få vård inom tre månader till exempel vid hälsocentraler. Just nu säger vårdgarantin att man borde man få vård inom 14 dagar.

Regeringen skär i utvecklingsbiståndet och i de pengar som satsas på integration.

Regeringen lägger ner Jobbkanalen

Regeringen bestämde att man avslutar försöket med bolaget Jobbkanalen. Regeringen tycker att Jobbkanalen inte har lyckats tillräckligt bra med sitt uppdrag.

Staten äger Jobbkanalen. Meningen med Jobbkanalen var att hitta jobb för personer som inte har full arbetsförmåga men som ändå gärna vill jobba. Bolaget skulle förbättra människors chanser att få jobb.

Regeringen säger nu att den kommer att försöka hitta andra sätt att stöda delvis arbetsföra som vill jobba.

Tuula Haatainen är riksdagsledamot för SDP och tidigare arbetsminister. Hon säger att regeringen nu gör livet svårare för delvis arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättningar.

– Regeringen linje är brutal. Varje människa har rätt till ett heltidsarbete. Nu skär regeringen i stöd som är väldigt viktiga för många människor. Det här är inte mänsklig politik.

Tuula Haatainen var arbetsminister i Sanna Marins regering. Marins regering grundade Jobbkanalen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)