Regeringen ger mera pengar till högskolorna

Text: Petri Kiuttu, källor IL, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.10.2016

Regeringen ger yrkeshögskolor och universitet flera hundra miljoner euro extra pengar. Med de här pengarna kan universiteten starta nya forskningsprojekt och anställa flera forskare.

Regeringen har tidigare kraftigt skurit ner finansieringen till universitet och yrkeshögskolor. Universiteten har varit tvungna att säga upp personal och minska på forskningen.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen säger att man ger extra pengar för att man vill att grundforskningen i Finland igen ska vara på toppnivå. Pengarna som behövs får man genom att sälja en del av statens egendom.

– Regeringen uppskattar forskning och högskolor. De extra pengarna skapar tro på framtiden och på att Finland kan komma långt med sitt kunnande och sin forskning, säger Grahn-Laasonen i tidningen Kaleva.

Regeringens planer att ge högskolor extra finansiering grundar sig på en utredning som den färska Nobelpristagaren Bengt Holmström har gjort. Förutom professor Holmström har också nationalekonomerna Sixten Korkman och Vesa Vihriälä jobbat med utredningen.

Man talar om att kapitalisera högskolorna. Det betyder att man placerar en stor summa pengar och att universiteten sedan kan använda den avkastning placeringarna ger. Regeringen planerar att kapitalisera universiteten med 46 miljoner euro och yrkeshögskolorna med 24 miljoner euro år 2018.

Harri Melin är prorektor för Tammerfors universitet. Han säger att regeringens planer är positiva. Melin säger ändå att planerna inte förändrar situationen så mycket eftersom man redan har skurit bort tiotals miljoner euro.

– Det räddar inte vår situation om universitetens grundfinansiering hålls på den nuvarande nivån. Grundfinansieringen är mycket viktig för universiteten, säger Melin i en intervju för Yle.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)