Regeringen har samlats till rambudgetförhandlingar

Text: Petri Kiuttu, källor Yle, STT
Foto: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Artikel publicerad: 17.04.2024

Regeringen har samlats till rambudgetförhandlingar. Där bestämde regeringen hur staten ska använda pengar under de närmast kommande åren.

Partierna i regeringen har förberett diskussionerna redan i många veckor. De partier som sitter i regeringen just nu är Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet, alltså SFP och Kristdemokraterna.

Regeringen behövde fatta svåra beslut under budgetförhandlingarna. Finland har nu en hög statsskuld, och regeringen behövde hitta olika sätt att spara pengar. Regeringen har som mål att spara tre miljarder euro mera än tidigare planerat.

Finansminister Riikka Purra har sagt att Finlands ekonomiska situation har blivit sämre än den var när regeringen började sitt arbete.

Regeringens rambudgetförhandlingar blev klara på tisdagen

Regeringen blev klar med rambudgetförhandlingarna på tisdagen. Regeringen valde att göra nedskärningar för ungefär 1,5 miljarder euro och att höja skatter så att man hoppas få in ungefär 1,5 miljarder euro.

En av de största förändringarna som regeringen kom överens om är att man höjer den allmänna momsen från 24 procent till 25,5 procent. Moms är det samma som mervärdesskatt, och det är en extra skatt som läggs till priset på många varor och tjänster.

Det betyder att till exempel kläder, bensin och besök hos frisören kan bli lite dyrare i framtiden. Momsen på mat höjs inte, utan den fortsätter vara 14 procent.

En del pensionärer kommer att behöva betala mera skatt än tidigare. Men de som har de lägsta pensionerna behöver inte betala mera skatt.

Godis, choklad och läskedrycker och tobak kommer att få en högre skatteprocent. Då blir de antagligen dyrare än de är nu.

Regeringen bestämde också att man gör en del nedskärningar. Yrkesutbildningen i Finland får 100 miljoner euro mindre än förut. De olika ministerierna måste också spara.

Klientavgifterna inom vården kommer att höjas. Regeringen bestämde också att det inte behöver finnas lika många vårdare inom äldrevården som det tidigare var planerat.

Statsminister Petteri Orpo sade att det var svåra beslut att fatta, men att det är viktigt att Finland inte blir mera skuldsatt.

Rambudgetförhandlingarna inleddes på måndagen och avslutades på tisdagen.

Information om vilka beslut regeringen kom fram till har lagts till av Helena Holm-Cüzdan. Källor: Svenska Yle, HBL

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)