Regeringen tar bort pensionsslussen

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.12.2020

Regeringen har bestämt att den så kallade pensionsslussen ska bort. Det här leder till att äldre arbetslösa kan få det sämre. Regeringen vill att också personer som är äldre än 55 år ska jobba längre än de gör idag.

Den så kallade pensionsslussen skapades som en trygghet för äldre som blir arbetslösa. Om en äldre person förlorar sitt arbete kan det vara svårt för personen att hitta ett nytt arbete. Många arbetsgivare anställer hellre unga än gamla arbetstagare.

Den så kallade pensionsslussen är ett system med extra många dagar med arbetslöshetsdagpenning. Äldre arbetslösa har haft rätt till det här. Personen har alltså fått inkomstrelaterad dagpenning ända tills hen har blivit pensionerad. Det har kallats för pensionssluss.

Pensionsslussen var för lockande

Pensionsslussen har varit ett lockande alternativ både för arbetsgivare och arbetstagare. Men det går åt mycket pengar till arbetslöshetsdagpengar. Staten får in mindre pengar i form av skatter när arbetstagarna är i pensionsslussen och inte arbetar.

Regeringen vill att finländarna ska arbeta längre och pensionera sig först som äldre än nu. Därför tar regeringen bort pensionsslussen.

Nya förmåner för gamla arbetslösa

Regeringen lovar ändå att arbetslösa som är äldre än 55 år får flera andra förmåner.

Den som sägs upp från sitt arbete ska få en ersättning. Ersättningen motsvarar en månads lön. Den arbetslösa ska också få stöd så att han eller hon kan få en ny utbildning. Det stödet motsvarar två månades lön.

Regeringen föreslår också flera andra saker som ska få de äldre att hållas i bättre skick och orka jobba i högre ålder.

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer förhandlade länge om hur man kunde ta bort pensionsslussen. De kunde ändå inte enas och avslutade förhandlingarna utan resultat. Därför kom regeringen förra veckan med ett förslag om saken. Pensionsslussen tas bort åren 2023-2025.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer om att ta bort pensionsslussen. Regeringens förslag kan ännu förändras innan det godkänns av riksdagen.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)