Regeringen var nära att falla

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.11.2015

I förra veckan var regeringspartierna i strid om vårdreformen. På fredag i förra veckan var det nära att regeringen hade bett om avsked. Men regeringen kom ändå överens under natten till lördag.

Regeringskrisen var den största nyheten i Finland i slutet av förra veckan. Stridigheterna började på torsdag kväll. Statsminister Juha Sipilä meddelade då att han funderar på att gå till presidenten och be om regeringens avsked.

– Det är mycket möjligt att jag går till presidenten i morgon, sade Sipilä på ett informationstillfälle på torsdag kväll.

Sipilä hotade alltså med att låta regeringen falla. Regeringen var oense om hur social- och hälsovården ska förnyas. Den här vårdreformen har kallats för sote-reformen.

För många kom Sipiläs meddelande som en överraskning. Man trodde att regeringspartierna hade kommit överens om reformen redan när regeringsprogrammet skrevs i våras.

Det var Centern och Samlingspartiet som var mest av olika åsikt. Centern ville att det ska finnas 18 områden i Finland som ordnar social- och hälsovårdstjänster. Samlingspartiet ville ha bara fem sådana områden. Det tredje regeringspartiet Sannfinländarna hade samma åsikt som Centern i den här frågan.

Regeringspartierna förhandlade från torsdag kväll till lördag morgon, då de äntligen enades. Regeringen bestämde att det ska finnas 15 områden som ordnar social- och hälsovårdstjänster. Regeringen kom också överens om att Finlands 18 landskap ska få mera makt än i dag. De ska ha mera självstyre.

Regeringen bestämde också att patienten ska få större möjlighet att välja. Patienten ska själv få välja om han går till hälsocentralen eller till en privat läkarstation. Patienten får också utnyttja någon organisations hälsovårdstjänster.

Det nya systemet ska träda i kraft 2019, alltså om drygt tre år.

Bråket om vårdreformen ledde till regeringskris. Det betyder att regeringspartierna inte litade på varandra. Om det inte finns förtroende så kan regeringen inte fatta beslut.

Om regeringen hade fallit hade Finlands problem blivit bara värre. Finlands ekonomi är dålig. Statens skuld stiger snabbt. Därför måste man spara och skära ner på statens och kommunernas utgifter. På grund av nedskärningarna blir en del tjänster sämre och vissa bidrag mindre.

Den nuvarande regeringen försöker göra sådana förändringar att ekonomin tar fart igen. Om regeringen hade fallit och det hade ordnats nyval skulle förändringarna ha tagit mera tid. Allt det här kunde också ha lett till att det hade dröjt längre innan ekonomin börjar växa igen.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)