Regeringen vill skära i semester och semesterpeng

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.10.2015

Regeringen vill spara pengar genom att förkorta människors semestrar och minska på semesterpengen.

Regeringen och fackförbunden FFC, Akava och STTK och arbetsgivarnas organisation Finlands Näringsliv EK förhandlar fortfarande om hur man ska kunna spara en stor summa pengar. Statsminister Juha Sipiläs regering vill skära ner arbetstagarnas semesterpeng med 30 procent.

Enligt Sipilä är det här en nedskärning som är rättvisare än en nedskärning av övertids- och söndagstilläggen. Enligt planen ska Kristi Himmelsfärdsdag och Trettondag vara obetalda lediga dagar. Arbetstagare ska inte heller få betalat för den första sjukdagen.

Semestern ska inte få vara längre än sex veckor. De här lagarna ska träda i kraft 2017.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)