Regeringens rambudget fick kritik

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.04.2018

Oppositionspartierna tycker annorlunda än regeringen. Det kom fram när riksdagen diskuterade regeringens rambudget förra veckan.

Regeringen var mycket nöjd när man nyligen presenterade sin rambudget. Finansminister Petteri Orpo sade att regeringen har lyckats uppnå nästan alla sina mål: Allt fler finländare har jobb, sysselsättningsgraden är nu 72 procent, Finlands utlandsskuld minskar, ekonomin växer och ojämlikheten har inte ökat så mycket som man hade trott, räknar han upp.

För att hjälpa de allra fattigaste har regeringen dessutom beslutat höja de minsta beloppen för bland annat sjukdagpenningen och föräldrapenningen. Man vill också höja garantipensionen som går till pensionärer med de lägsta inkomsterna.

Vidare vill regeringen minska självrisken för medicin. Fattiga studerande på andra stadiet ska få ett litet tillägg för undervisningsmaterial.

Men i debatten i riksdagen tog oppositionspartierna upp andra saker. Regeringen har föreslagit att arbetsgivare inte behöver ge unga under 30 år fast jobb, de kan i stället få tidsbundet avtal. Vidare föreslår man att små företag lättare ska kunna säga upp anställda.

De här två förslagen fick hård kritik. Vänsterförbundets Li Andersson säger att regeringens förslag leder till att unga förlorar tron på framtiden. SDP:s Antti Rinne säger regeringens politik kan leda till att ojämlikheten ökar.

Finansminister Orpo försvarade sig och sade att regeringens förslag ökar de ungas möjligheter att få ett jobb.

Källor Hbl, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)