Regionförvaltningsverken är Årets klargörare

Text: Maria Österlund, Petri Kiuttu
Foto: Hanne Salonen / Riksdagen
Artikel publicerad: 06.10.2020

Priset Årets klargörare går i år till Regionförvaltningsverken. Priset delades ut i riksdagen på måndagen.

Regionförvaltningsverken har haft klarspråk som tema under 2020. Man har bland annat gjort en webbutbildning i klarspråk för personalen. Man uppmuntrade de anställda att delta. I början av september hade hälften av de anställda deltagit i utbildningen om klarspråk.

Regionförvaltningsverken har också jobbat med att göra webbplatser enklare att använda.

Det var riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen som utsåg vinnaren Årets klargörare. Jääskeläinen säger att ett gott myndighetsspråk är en del av en god förvaltning. Han säger att kraven på klarhet och begriplighet är extra stora när myndigheterna har kontakt med människor i samhället när något speciellt händer. Det här märktes till exempel nu med coronaepidemin.

Tävlingen Årets klargörare ordnas av Institutet för de inhemska språken.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)