Ren stadsluft i Finland

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.08.2019

En internationell undersökning visar att småpartiklar och annan luftförorening är farliga för hälsan. I Finland har vi ändå ganska ren luft, också i städerna.

Det har nyligen gjorts en internationell undersökning som visar att luftföroreningar är farliga för hälsan.

Jouni Jaakkola är professor i folkhälsokunskap. Han har varit med om att göra undersökningen.

Stadsluften i Finland är ganska ren om man jämför med luften i städer i många andra länder. Här har luftföroreningarna minskat. Professor Jaakkola säger att vi ändå ska fortsätta att jobba för en renare luft också i Finland. Helt ren är luften inte, fastän den är bättre än i många andra länder.

Källa HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)