Renare vatten i viken

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.09.2016

Finska vikens vatten har blivit renare.

Det renare vattnet märks särskilt i den östra delen av Finska viken. Att vattnet nu är renare beror till stor del på att den ryska staden S:t Petersburg nu har ett nytt vattenreningsverk.

När det finns mindre utsläpp i havsvattnet blir det också mindre blågröna alger.

Tyvärr har inte vattnet blivit mycket renare i hela Finska viken. Det beror på det finns mycket utsläpp och övergödning i Östersjön. För att vattnet i hela Finska viken ska bli bra måste vattnet i Östersjön bli renare, förklarar forskare vid Finlands miljöcentral.

Skräpiga stränder

Forskarna är oroade över att ständerna vid Finska viken är skräpiga. Det finns mera skräp längs de finländska stränderna än längs Estlands stränder.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)