Riksdagen blev yngre

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 06.05.2015

I riksdagsvalet invaldes 14 riksdagsledamöter som ännu inte har fyllt 30 år.

Det finns fem unga ledamöter fler i den nya riksdagen än i den förra. Medelåldern i den nya riksdagen är 47 år. I den riksdag som valdes 2011 var medelåldern högre, 48 år.

Den yngsta ledamoten i riksdagen är Petri Honkonen. Han är 27 år gammal.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)