Riksdagen diskuterade äktenskapslagen

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.02.2014

I förra veckan diskuterade riksdagen ett förslag till jämlik äktenskapslag. En sådan lag skulle ge också homosexuella rätt att ingå äktenskap.

Hela 166 000 finländare har skrivit på ett medborgarinitiativ för en jämlik äktenskapslag. Nu har initiativet gått vidare till lagutskottet.

En jämlik äktenskapslag skulle innebära att äktenskapet inte längre är något som kan ingås bara av en man och en kvinna. En ny lag skulle ge också par av samma kön, alltså två män eller två kvinnor, rätt att gifta sig. De andra nordiska länderna har redan godkänt en sådan äktenskapslag.

Sannfinländarna är nästan enhälligt emot en sådan lag.

– Jag ser inte ner på lesbiska familjer och deras föräldraskap. Men en familj med en mamma och en pappa är ändå bäst för barnet, säger riksdagsledamot Mika Niikko.

En majoritet av finländarna är ändå för en lagändring. Det visar en undersökning som Talous- tutkimus har gjort. I den stödde 58 procent av de svarande en jämlik äktenskapslag. Men 42 000 finländare har skrivit under ett initiativ som är emot lagändringen.

Senast i fjol behandlades äktenskapslagen i riksdagen. Då gick lagförslaget som 76 rikdagsledamöter hade skrivit under inte vidare. Lagutskottet beslöt att inte behandla förslaget.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)