Riksdagen godkände FN-konvention

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.03.2015

Finlands riksdag godkände i förra veckan FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I praktiken kommer det ändå att dröja åtminstone till hösten innan bestämmelserna träder i kraft.

Syftet med konventionen är att se till att personer med funktionsnedsättning har rättigheter och friheter som motsvarar dem personer utan funktionsnedsättning har.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd som främjar ett självständigt liv. I konventionen ingår också ett förbud mot diskriminering.

Många personer med funktionsnedsättning har väntat länge på detta.

– Jag hoppas att det i framtiden blir lättare för personer med handikapp att få arbete, säger Kaarina Särkiluoto. Hon är med i föreningen för personer med utvecklingsstörning, Me Itse.

Finland kan ändå inte ratificera konventionen ännu eftersom arbetet med självbestämmandelagstiftningen först måste bli klart. Det är den nya riksdagen och regeringen som får göra klart det arbetet. Ratificeringen kan alltså ske tidigast i höst

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)