Riksdagen röstar om vårdreformen först i höst

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 21.06.2018

Riksdagen röstar troligen om vårdreformen först efter semestern. Det är ännu mycket som ska göras innan förslaget till vårdreform är färdigt.

Regeringen berättade på tisdagen om vad som ska rättas till i förslaget. Regeringen har gjort om flera saker som grundlagsutskottet har krävt att ska ändras. Men man kan fatta beslut om den nya vårdlagen först när alla problem i lagförslaget har rättats till. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott måste ännu göra sju nya betänkanden och två utlåtanden.

Regeringen har nu bestämt att valfriheten inom vården skjuts upp med ett år. De nya vårdcentralerna ska börja sin verksamhet år 2022.

Riksdagens talman Paula Risikko sade redan i början av juni att riksdagen inte hinner rösta om vårdreformen före semestern. Riksdagens semester börjar vanligen i slutet av juni.

Reformen av hälso- och socialvården ska komma igång 2020. Reformen kallas på finska för sote. I samband med vårdreformen skapas 18 landskap som ska ordna vårdtjänster för finländarna. I samband med reformen talas mycket om valfrihet. Finländarna ska själva få välja till vilken vårdcentral de går för att få vård.

Det är meningen att vårdreformen ska leda till att fler får bättre vård. Man hoppas också att reformen ska minska statens utgifter för social- och hälsovårdsservice.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)