Saimenvikaren ska få bygga bo i fred

Text: Petri Kiuttu, källor MTV3, STT
Foto: Juha Taskinen / WWF
Artikel publicerad: 20.02.2023

I mitten av februari började saimenvikarens bobyggnadsfred. Det är redan 30 gången man utlyser den här freden för Finlands speciella säl.

Sälen saimenvikaren har börjat bygga bo. Det är orsaken till att man har utlyst bobyggnadsfred. Saimenvikaren får ungar i februari-mars. Sälens ungar kallas kutar.

Milda vintrar med varierande väder gör det svårare för saimenvikaren att bygga bo och ta hand om sina ungar.

Naturskyddsorganisationen WWF säger att människor borde undvika att röra sig nära holmar och skär i Saimen den här tiden. Annars kan saimenvikaren bli störd när den bygger bo och sköter ungar.

WWF:s frivilliga har gjord konstgjorda snödrivor till saimenvikarna. Där kan de få sina ungar. Frivilliga har skottat ihop hela 250 snödrivor till sälarna.

Personal från östra Finlands universitet har dessutom fört 22 konstgjorda bon till Saimen. Det konstgjorda boet liknar de bon som sälarna själva bygger.

Saimenvikaren är en mycket hotad art. Det finns risk för att denna ovanliga säl kan försvinna helt från naturen.

1 svar på ”Saimenvikaren ska få bygga bo i fred”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)