Samer har rätt att fiska

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.03.2019

Samer har rätt att fiska i sin hemälv utan fiskelov. Lapplands tingsrätt anser att samerna har rätt att utöva sin egen kultur.

Forststyrelsen började sälja fiskelov till turister som vill fiska i älvar i Lappland. Samtidigt måste också samer ha fiskelov där. Det tyckte samerna var orättvist.

Anne Nuorgam som är medlem i sametinget och fyra andra samer fiskade utan lov och anmälde sig själva till polisen. De ville att fiskerätten skulle prövas i domstol. Samerna ansåg att finska staten har kommit in på samernas område och begränsat samernas traditionella rättigheter.

Nu har samerna fått rätt. Tingsrätten anser att samerna har rätt att fiska i sina hemälvar utan fiskelov. Fisket är en viktig del av samernas kultur och livsstil. Fiskerätten ska ännu prövas i högsta domstolen.

Källa STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)