Samhällsfördraget föll igen

Text: källor Yle, Helsingin Sanomat
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.12.2015

Arbetsmarknadsorganisationerna avbröt förhandlingarna om samhällsfördraget i förra veckan. Regeringen börjar nu göra klart de så kallade tvångslagarna som ska leda till att lönekostnaderna sjunker.

Samhällsfördraget är den nuvarande regeringens viktigaste mål. Samhällsfördraget är ett avtal som ska sänka arbetskraftskostnaderna med fem procent. När lönerna är lägre kommer de finländska produkterna att bli billigare. När de är billigare blir de lättare att sälja utomlands. På det sättet ska det skapas nya arbetsplatser och arbetslösheten ska sjunka.

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas förbund har förhandlat om avtalet hela hösten. Arbetsgivarna anser att man inte kan komma överens om ett avtal eftersom Bil- och transportförbundet AKT slutade förhandla. AKT:s medlemmar kör långtradare och lossar gods i hamnarna. Om de börjar strejka stannar hela Finlands export. Därför vill arbetsgivarna att AKT ska vara med i avtalet.

Regeringen ska nu föra nya lagförslag till riksdagen. Enligt dessa ska lönerna sjunka. Dessa lagar kallas tvångslagar. Enligt dessa lagar ska arbetstagarnas semestrar bli kortare, sjukersättningen ska sjunka, lönerna ska bli lägre och semesterpenningen ska bli mindre.

Det är ändå möjligt att också tvångslagarna faller. Flera professorer i juridik säger att lagförslagen inte har beretts så som de borde, skriver Helsingin Sanomat. Det är också möjligt att lagarna går emot Europeiska unionens regler.

Det är också möjligt att förhandlingarna tar fart igen. AKT:s ordförande Marko Piirainen sade på måndagen att AKT kanske kan tänka om. Men AKT utgår då ifrån att regeringen drar tillbaka sina tvångslagar.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)