Selkokeskus fick demokratipris

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lehtikuva /Jussi Nukari
Artikel publicerad: 30.11.2022

Justititeministeriet har belönat Selkokeskus med Demokratipriset. Priset ges till någon som har främjat demokrati i Finland. Priset är värt 10 000 euro.

Selkokeskus fick priset för att organisationen har stött demokratin under kriser. I krissituationer är det viktigt att alla får pålitlig information. Då vet de hur de ska göra i en kris.

Selkokeskus har till exempel berättat på lätt finska om coronaviruset och om Rysslands anfall mot Ukraina. LL-Center har informerat om samma saker på lätt svenska.

Det var justitieminister Anna-Maja Henriksson som delade ut priset på ett seminarium i Helsingfors. Henna Kara och Petri Kiuttu från Selkokeskus tog emot priset. Kara är utvecklingschef och Kiuttu är chefredaktör för de lättlästa tidningarna Selkosanomat och Lätta bladet. Hela Selkokeskus gladde sig över priset.

– Selkokeskus jobbar för att det ska finnas information och service också på lätt språk. Det är fint att arbetet med lätt språk gav oss Demokratipriset, säger Kara.

Selkokeskus uppmuntrar andra att använda lätt språk

Selkokeskus vill att olika organisationer och aktörer i Finland ska använda lätt språk. Selkokeskus ger information om lätt språk, ordnar kurser och ger råd till människor. Selkokeskus beviljar också symbolen selkotunnus för texter som är på lätt finska. Selkokeskus samarbetar aktivt med LL-Center som jobbar med samma saker på svenska.

Selkokeskus ger ut Selkosanomat och tillsammans med LL-Center också Lätta bladet, eftersom alla har rätt att läsa nyheter.

Chefredaktör Petri Kiuttu berättar att de lättlästa tidningarna är viktiga för många människor.

– Avsikten med nyhetsförmedling på lätt språk är att var och en får information som hen kan förstå. När man får information, kan man delta i samhällets verksamhet, säger Kiuttu.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)