Silvia Modig försvarar klimatet

Text: Petri Kiuttu
Foto: The Left in the European Parliament
Artikel publicerad: 21.02.2024

Silvia Modig är ledamot i Europaparlamentet. Hon jobbar mycket med frågor som gäller klimatet och mänskliga rättigheter.

Lätta bladet träffade Silvia Modig i Strasbourg i Frankrike i december. Det är i Strasbourg Europaparlamentet håller sina stora möten som kallas plenarsessioner.

Silvia Modig har varit ledamot i Europaparlamentet i fem år. Hennes period tar slut i sommar. Hon ställer inte upp i EU-valet i juni.

Du har jobbat extra mycket med klimatfrågor i Europaparlamentet. Vad vi du säga till unga som känner ångest inför en klimatkatastrof?

– Jag vill be de unga om ursäkt för att vi äldre inte har lyckats bevara en bättre värld. Unga människor borde få vara hoppfulla inför framtiden. Nu är läget det att vi håller på att lämna en katastrof som arv.
Det krävs att vi gör något snabbt om vi vill stoppa klimatkatastrofen. Vårt ansvar är att ge de unga
möjlighet att ändra saker.

– Jag vill också säga de unga att det nog finns hopp. De unga är kunniga och medvetna. Hoppet är förlorat först då vi alla ger upp.

Vilka ärenden är viktigast i Europaparlamentet under år 2024?

– Det är redan nära till nästa val. Vi försöker få många ogjorda saker färdiga. Men vi tittar också redan framåt mot nästa femårsperiod. Den gröna omställningen är till exempel en viktig sak.

Vad betyder grön omställning?

– Med grön omställning menar man att ekonomin och samhället ändras så att det blir klimatvänligt.
Fossila energikällor ska bytas ut till förnyelsebara energikällor. Till exempel olja är en fossil energikälla. Och eftersom bensin görs av olja är bensin ett fossilt bränsle.

– Vi måste också gå från ett slit-och-släng-samhälle till ett cirkulärt samhälle. Då används saker många gånger på nytt och det uppstår bara lite avfall.

– Vi måste också hitta en mera klimatvänlig modell när det gäller hur vi använder skogen och hur vi producerar mat.

– Det händer också hela tiden svåra saker i världen. Först kom coronapandemin och sedan kriget i Ukraina. De två händelserna ledde till att priset på energi har gått upp och att det har blivit mycket dyrare att leva. Många människor har ekonomiska problem. Om människor har ont om pengar kan man inte tvinga dem att göra olika saker för den gröna omställningen. Det är inte ansvarsfull politik att sätta människor i svårigheter.

Ungern har orsakat problem för andra EU-länder. Vad kan man göra åt det?

– EU-parlamentet har fryst en stor del av EU-stödpengarna till Ungern. Ungern får alltså inte stödpengarna för att landet inte följer rättsstatsprincipen. EU är en värdegemenskap där man har
många gemensamma regler. Till EU:s viktiga grundvärden hör rättsstatsprincipen, demokrati
och frihet.

Vad kan en ledamot i Europaparlamentet få till stånd?

– En ledamot i Europaparlamentet kan ha till och med mera makt än en minister i Finland. Jag är till exempel min grupps förhandlare när det gäller klimatfrågor. Det anser jag att är min största framgång. De beslut Europaparlamentet fattar kan märkas i alla 27 medlemsländer.

– Jag har velat koncentrera mig på viktiga ärenden och på att jag lyckas förändra saker. Jag är inte intresserad av att synas i offentligheten och bli känd. Det här arbetet är tungt. Man måste resa mycket och det tar mycket kraft.

Varför lönar det sig att rösta i valet till Europaparlamentet?

– Besluten i Europaparlamentet påverkar hurdana lagar vi har i Finland. Många nya lagar får
sin början i Europaparlamentet även om det är Finlands riksdag som fattar besluten i Finland.

– Det finns också många kriser och problem som är gemensamma för länderna i Europa. Ett av dem är klimatkrisen. Inget enskilt land kan lösa problem som gäller hela världen. Sådana problem måste man lösa tillsammans.

– Just nu är EU en viktig problemlösare och en organisation som försvarar både frihet och demokrati.

Silvia Modig
Ålder: 47 år
Boningsort: Bryssel, Helsingfors
Utbildning: student
Yrke: Ledamot i Europaparlamentet, kommunfullmäktig i Helsingfors, riksdagsledamot 2011-2019. Jobbar både på radio och tv som journalist. Medlem i Vänsterförbundet. Hör till Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL.
Hobbyer: fotboll, läsning, tågresor.
– Att titta på fotboll på stadion tillsammans med andra är en stor upplevelse!

Kom ihåg valet till Europaparlamentet. I Finland är valdagen 9.6.2024.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)