Sipiläs och Yles bråk intresserade

Text: Leealaura Leskelä,
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.12.2016

Statsminister Juha Sipilä blev arg på en nyhet som Yle, alltså Rundradion hade gjort. Nyheten handlade om hans släktingars företag.

Yle berättade att Sipiläs släktingars företag hade fått en stor beställning från gruvan Terrafame. Finska staten äger gruvan och bestämmer om dess finansiering. Nu undersöker justitieombudsmannen om Sipilä har gjort något fel. Han skulle kanske inte ha fått vara med och bestämma om gruvans finansiering.

Sipilä blev arg på en av Yles nyheter. Han ville att Yle skulle publicera hans egen kommentar till nyheten. Det här fick han inte genast möjlighet till. Statsministern kritiserade Yle med hårda ord.

Yles ledning förbjöd sina journalister att skriva mera om ämnet. Det här gjorde att många började fundera om Sipiläs kritik påverkade Yles nyheter. Finland har fri press. Politiker får inte bestämma vad tidningar ska skriva. Därför väckte händelsen debatt.

Källor  Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)