Självständighetsdagens fest för de fattiga

Text: Petri Kiuttu, källor Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.12.2021

Under självständighetsdagen ordnades också fest för de fattiga. Hurstis traditionella självständighetsdagsfest ordnades utomhus i Helsingfors. Orsaken till att festen hölls utomhus är den besvärliga coronasituationen.

Veikko Hursti startade för många år sedan traditionen med de fattigas självständighetsdag. Hursti ville att alla finländare skulle ha samma möjlighet att fira Finlands självständighetsdag.

Veikko Hursti grundade Veikko och Lahja Hurstis hjälpverksamhet år 1983. Lahja Hursti var Veikko Hurstis fru. Idag leder Hurstis dotter Sini Hursti hjälpverksamheten.

Bilden visar människor som köar till Hurstis självständighetsfest. Tidigare år har de fattigas självständighetsfest ordnats i Tölö sporthall och i Helsingfors Mässcentrum. Detta år ordnades tillställningen på järnvägstorget i Helsingfors den 6 december. Varm laxsoppa serverades i iskallt väder.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)