Sjukvårdarna strejkar

Text: Markku Juusola, källa STT, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.04.2022

Sjukvårdarna inledde en strejk i början av april. I strejken deltar 25 000 sjukvårdare. Brådskande fall och allvarliga sjukdomar behandlas trots strejken.

Sjukvårdarna strejkar för att arbetsgivarna inte gått med på deras lönekrav. Vårdarnas fackförbund kräver att sjukvårdarnas löner höjs med 3,6 procent. Arbetsgivarna har inte godkänt detta.

Det råder brist på sjukvårdare. Det utbildas många sjukvårdare, men många byter jobb eftersom lönerna är dåliga. Vårdorganisationer säger att antalet sjukvårdare ökar om lönerna höjs.

Sjukhus och vårdcentraler försöker sköta akuta fall och allvarliga sjukdomar under strejken. Till exempel har en del sjukhus fortsatt med cancerbehandlingar men flyttat operationer framåt .

Social- och hälsovårdsministeriet följer nu med om alla patienter får akut vård. Ministeriet arbetar på en lag som kan tvinga vårdare att gå på jobb. Sjukvårdare kan tvingas gå på jobb om patienterna inte får den vård de behöver.

I strejken deltar till att börja med 25 000 sjukvårdare. Ännu fler sjukvårdare går i strejk i mitten av april om man inte kan komma överens om löner och arbetsvillkor före det. Då stiger antalet strejkande sjukvårdare till 40 000.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)