Skarvarna ska få skrämmas bort

Text: Leealaura Leskelä, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.04.2016

En arbetsgrupp föreslår att man kan få störa skarvarna på områden där fåglarna orsakar skada.

Fågelarten skarv har snabbt blivit mycket vanlig i en del områden i Finland. Stora skarvkolonier orsakar problem när strandområden täcks av de stora fåglarnas avföring.

Många fiskare anser att skarvarna är skyldiga till att de inte längre får stora fångster. Forskare säger ändå att fångsterna av fisk har minskat av andra orsaker.

Skarven är en fridlyst fågel. Enligt naturskyddslagen är det förbjudet att störa fåglarna eller förstöra deras bon.

Nu föreslår ändå en arbetsgrupp att man ska kunna begränsa mängden skarvar på de områden där de orsakar skada. Man ska utan särskilt tillstånd till exempel få skrämma bort skarvarna i närheten av byggnader.

1 svar på ”Skarvarna ska få skrämmas bort”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)