Skogsindustrin satsar stort i Finland

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 06.05.2014

Metsä Fibre som hör till den finska skogskoncernen Metsä Group bygger en cellulosafabrik i Äänekoski. Biofabriken kostar 1,1 miljarder euro. Det här är den största satsningen på skogsindustri i Finland någonsin.

Om projektet blir verklighet skapas 2 500 nya arbetsplatser. Under byggnadstiden finns det arbete för 6 000 personer. Fabriken i Äänekoski blir världens första biofabrik vars produkter kan vidareförädlas till många olika ändamål. Den nya fabriken ska inte alls använda fossila bränslen. All energi fabriken behöver ska produceras med förnyelsebar energi, alltså med ved. Fabriken ska tas i bruk 2017.

– Fabriken ska bli världens modernaste och effektivaste. Vårt mål är att stärka vår ställning som ledande producent av cellulosa gjord av barrträd, säger Kari Jordan som är chefdirektör på Metsä Group.

Arbetsminister Lauri Ihalainen är glad över att Metsä Group satsar i Finland. Ihalainen säger att ett så här stort projekt både skapar arbetsplatser och ger tro på framtiden.

– Det här är ett tecken på att industrin och särskilt export- industrin kan förnya sig. Jätteprojektet i Äänekoski är det största skogsindustriprojektet någonsin i Finland. Det här är en viktig sak, inte bara ekonomiskt utan också psykologiskt, säger Ihalainen.

Arbetslöshetsprocenten i Äänekoski är just nu 20. Var femte person i arbetsför ålder är alltså utan arbete. Enligt Ihalainen är det förnuftigt med en industriinvestering som grundar sig på bioenergi.

– Vi måste hitta vår plats i världen som förändras och vi måste satsa på saker där vi redan är starka.

– Finland är traditionellt skogsindustrins och det gröna guldets land. Metsä Groups satsning visar att skogen har betydelse för oss också i framtiden. Fastän användningen av papper minskar så säljs det ännu mycket kartong och cellulosa, säger arbetsministern.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)