Skolbuss krockade med tåg i Kaskö

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.10.2021

Åtta personer skadades i en olycka i Kaskö tisdagen den 5 oktober när ett tåg krockade med en skolbuss i Kaskö centrum.

En skolbuss krockade med ett servicetåg i Kaskö i Österbotten. Det fanns sju skolelever i bussen när olyckan skedde. Skolbussen var på väg till Kristinestad med eleverna.

Alla sju elever i skolbussen skadade sig. Också busschauffören skadade sig. Av de sammanlagt åtta personerna i bussen skadades två allvarligt.

Servicetåget bestod av en arbetsmaskin och en tågvagn. Servicetåget skulle mäta tågbanans bredd.

Olyckan skedde i en plankorsning. Korsningen har inga bommar eller varningsljus. Kaskö stad har redan tidigare varit i kontakt med Trafikledsverket på grund av att plankorsningen är farlig. Det är en  brant kurva på tågbanan just före korsningen. Därför är det svårt för biltrafiken att se om det kommer ett tåg.

Från hälsovårdscentralen i Kaskö åkte sjukvårdare till olycksplatsen genast efter olyckan. De skadade personerna fördes till olika vårdcentraler. En person fördes till Tammerfors sjukhus, fyra till Vasa sjukhus och tre till Närpes hälsovårdscentral. Ingen av de skadade svävar i livsfara.

Kaskös stadsdirektör Minna Nikander berättar att staden nu ordnat krishjälp för alla i Kaskö som behöver få tala om olyckan.

Källor HBL, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)