Skolorna börjar den här och nästa vecka

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.08.2018

Över en halv miljon elever börjar sitt skolarbete den här eller nästa vecka. Över 60 000 elever börjar på första klassen.

Skolorna börjar skolåret olika dagar på olika håll i Finland. I en del kommuner börjar skolan redan på onsdag den 8 augusti. Den dagen börjar skolorna ibland annat i Rovaniemi, Björneborg och Tavastehus. I Uleåborg, Helsingfors och Tammerfors börjar skolorna på torsdag den 9 augusti.

I många kommuner har ändå eleverna sommarlov ännu den här veckan. I Vasa, S:t Michel och Kuopio börjar skolan först måndagen den 13 augusti.

Allra längst får eleverna i Åbo fira sommarlov. I Åbo börjar skolan först på onsdag den 15 augusti.

Det här skolåret sker det en del förändringar. Grundskolans läroplan ändrades för två år sedan. Det här läsåret berör den nya läroplanen också eleverna i årskurs 8.

Läroplanen bestämmer vilka saker man ska studera i skolan och hur. Nu ska man också på årskurs 8 ha olika teman, projekt och samarbete mellan olika läroämnen.

Den största förändringen gäller ändå barnen som inte ännu har börjat skolan. Ungefär en femtedel av femåringarna ska vara med i ett försök med småbarnspedagogik. I försöket ska man samla information om hur man kan hjälpa barnen att lära sig och hjälpa dem att må bättre.

Källor Utbildningsstyrelsen, Helsingin Sanomat

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)