Skolorna öppnar igen

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.08.2020

Mer än en miljon finländska barn och ungdomar börjar skolan nu i augusti. Grundskolorna och gymnasierna börjar alla med närundervisning.

Den här och nästa vecka startar det nya läsårets hösttermin. Eleverna i grundskolan, i gymnasier och i yrkesskolor börjar med att gå till sina skolhus. Hur hösten fortsätter vet ingen ännu. Hösten ser annorlunda ut på grund av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har tillsammans med Undervisningsministeriet sagt hur skolor och daghem ska ordna undervisningen i höst.

Det är viktigt att ha god hygien. Det ska finnas tillräckligt med plats för alla elever. Klasser och grupper ska hållas skilt från varandra. Alla ska undvika onödig närkontakt med andra.

Också lärarmöten ska helst hållas via internet. Den som har snuva eller hosta eller andra symptom på sjukdom ska hållas hemma.

Kan bli distansundervisning igen senare i höst

Om coronaepidemin blir värre i Finland ska eleverna undervisas på distans, precis som i våras. Undervisningen kan till exempel skötas varannan vecka på distans och varannan vecka som närundervisning.

– Jag upplever inte att det är svårt för oss att klara av att följa de nya reglerna. Men det är klart att man måste göra upp tidtabeller, matturer och gruppindelningar på ett annat sätt än vanligt, säger Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström.

– Vi har ju erfarenhet från våren och det tror jag är till jättestor nytta för det här läsåret. Ganska mycket behöver nu göras skriftligt och det ger lite mer arbete, säger Lovisa stads utbildningschef Timo Tenhunen.

Coronaviruset smittar inte lika lätt bland barn och ungdomar. Ändå är det viktigt att alla hjälps åt att stoppa coronaviruset från att spridas.

Källor HS,Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)