Sluta fiska strömming säger EU

Text: Maria Österlund, källor Yle, EU-kommissionen
Foto: Lehtikuva / Pekka Sakki
Artikel publicerad: 31.08.2023

EU-kommissionen föreslår ett förbud mot fiske av strömming nästa år. Fiskare i Finland är upprörda.

I slutet av augusti kom EU-kommissionen med sitt förslag om fiskekvoter. Det handlar om hur mycket man får fiska av olika slags fiskar på olika områden.

EU föreslår att fisket av strömming ska sluta i mellersta Östersjön och Bottniska viken nästa år. Om man av misstag får strömming när man försöker få annan fisk är det tillåtet. Men det ska inte vara tillåtet att försöka fiska strömming.

Orsaken till förbudet är att det finns för lite strömming. Forskare har kommit fram till att den strömming som finns i Östersjön och Bottniska viken är liten och mager. Forskare vill att man slutar fiska för en tid så att strömmingarna har möjlighet att föröka sig och växa.

Yrkesfiskarna i Finland är upprörda. De säger att om förbudet blir verklighet så måste de sluta fiska helt. Fiskarna säger också att strömmingen har varit fetare och större de senaste åren.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah håller med om att det blir svårt för fiskare i Finland att leva på fiske om man inte får fiska strömming. Essayah säger att hon ska diskutera med andra länder och försöka få en ändring på EU-förslaget.

De ministrar i EU som ansvarar för fisket ska diskutera med EU-kommissionen i slutet av oktober.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)