Snart dags för val till Europaparlamentet

Text: LL-Bladet
Foto: Jan va de Vel/ euriparl.eu
Artikel publicerad: 13.05.2019

Snart är det Europaparlamentsval! Söndagen den 26.5 är det valdag i Finland. Förhandsröstningen börjar 15.5 och slutar 21.5. Man väljer då Finlands representanter till Europaparlamentet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar våra liv varje dag.

Den europeiska unionen, alltså EU, är ett förbund där olika länder är medlemmar.

28 europeiska länder hör till den Europeiska unionen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

19 länder använder den Europeiska unionens gemensamma valuta, euro.

Albanien, Montenegro, Makedonien, Serbien och Turkiet förhandlar om att bli medlemmar i EU. I framtiden kanske också Bosnien-Hercegovina och Kosovo blir medlemmar i EU. Storbritannien förhandlar om att lämna Europeiska unionen.

Alla medlemsländer ordnar val

Medborgarna i varje EU-land väljer sina egna representanter till Europaparlamentet. Man väljer nya representanter vart femte år. Det ordnas val samtidigt i alla medlemsländer.

Europaparlamentet har 754 medlemmar just nu. Parlamentets platser är fördelade mellan medlemsländerna på basen av ländernas befolkningsmängd. Stora länder har flera representanter än små länder.

Finland har 13 representanter i parlamentet. Till exempel Tyskland har 96 representanter och Frankrike har 74 representanter. Om antalet medlemsländer ändras kan också mängden EU-parlamentariker ändras.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)