Socialvården och hälsovården förnyas

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.01.2022

Den 23 januari hölls ett välfärdsområdesval i Finland. I välfärdsområdesvalet valdes nya välfärdsområdesfullmäktige. Ett fullmäktige är en grupp människor som tillsammans bestämmer om viktiga saker i välfärdsområdet. Fullmäktige ska bland annat bestämma om vårdreformen.

Socialvården och hälsovården förnyas i Finland. Många talar om vårdreformen, eller om sote-reformen. Tjänsterna inom socialvården och hälsovården ska bli bättre och snabbare.

Hittills har kommunerna tagit hand om tjänsterna. I framtiden ska dessa tjänster skötas av välfärdsområden.

I välfärdsområdesvalet valdes nya fullmäktige. Fullmäktige ska bland annat bestämma om vårdreformen. Fullmäktige bestämmer också om vem som ska vara direktör i välfärdsområdet. Dessutom bestämmer fullmäktige om hur pengarna ska delas upp inom socialvården och hälsovården och hurdana tjänster det ska finnas på välfärdsområdet.

Helsingfors och Åland är inte välfärdsområden utan sköter sina social- och hälsovårdstjänster som förut.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)