Sote ska förbättra hälsovården

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.10.2020

Människor ska kunna få vård snabbt. Det är regeringens mål med förslaget till vårdreform.

Förra veckan kom regeringen med en plan för hur social- och hälsovården ska förnyas i Finland. Den här vårdreformen kallas ofta för ”sote”. Det har funnits planer för en vårdreform redan i 15 år.

I framtiden ska finländarna få socialtjänster och hälsovård via en social- och hälsovårdscentral. Den kanske kallas sote-centralen. Därifrån skickas sedan den enskilda klienten vidare för att få den service hen behöver.

Servicen kan vara att få träffa en läkare eller en skötare. Eller kanske att träffa en socialarbetare, en terpeut eller en fysioterapeut. Vi ska inte längre behöva vänta på att få vård. På det sättet ska finländarna hållas friskare. Och man ska dessutom spara pengar.

Välfärdsområdena ordnar servicen

Hittills har kommunerna ordnat med hälso- och sjukvården. Efter vårdreformen ska 21 välfärdsområden grundas i vårt land. De ska sedan ordna med all hälso- och sjukvård.

Finlands befolkning blir snabbt äldre. Det här leder till att det går mera pengar till vård av gamla människor. De stora välfärdsområdena klarar vården bättre än små kommuner.

Om regeringens planer blir verklighet ska välfärdsområdena grundas 2023. År 2022 får vi också ett nytt val. Då ska det väljas representanter till välfärdsområdenas fullmäktige. Senare ska välfärdsområdena få nya namn och kallas landskap.

Källor Yle, soteuudistus.fi

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)