Special Lucia gillar att dansa

Text: Petri Kiuttu
Foto: Mirka Johansson
Artikel publicerad: 19.12.2018

Finland har fått sin första Special Lucia. Elisa Kotisaari kröntes till Lucia i Karleby i Österbotten.

Finlands första Special Lucia är 15-åriga Elisa Kotisaari. Kotisaari går på nionde klassen i skolan. Hennes favoritämne är musik och hon gillar att dansa.

Det var socialarbetaren Mirka Johansson i Karleby som kom med idén om Special Lucia. Några unga flickor med utvecklingsstörning var kandidater i det här valet.

Lucia är en viktig tradition särskilt bland finlandssvenskarna. Luciadagen är den 13 december. Då sjunger många vitklädda Lucior luciasången med ljuskrona på huvudet.

Lucia var ursprungligen ett katolskt helgon från Sicilien i Italien. Ordet Lucia kommer från latinets lux och betyder ljus. Lucia kallas ofta för ljusbringer-skan, alltså den som kommer med ljus.

Källor Kokkola-lehti, IS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)