Staten behöver mera pengar

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.09.2019

Förra veckan presenterade regeringen statsbudgeten för nästa år. Staten behöver mera pengar för att kunna göra alla satsningar man planerar.

Budgeten innehåller utgifter för 57,6 miljarder euro. Enligt beräkningarna kommer det in bara 47,1 miljarder euro på skatter. Det betyder att det saknas mycket pengar.

Regeringen vill därför skapa många nya jobb. Om fler jobbar kommer det in mera skatter och behövs mindre pengar till understöd. Regeringen vill att 30 000 fler människor jobbar redan nästa år. Fram till år 2023 ska 75 procent av de vuxna jobba.

Regeringen planerar också att sälja en del av statens egendom för att få mera pengar till alla utgifter.

– Den ekonomiska utvecklingen ute i världen ser inte bra ut just nu. Därför är det extra viktigt vad vi gör här hemma i Finland, sade statsminister Antti Rinne när budgeten presenterades.

Fattiga ska få mera

De som har väldigt låga pensioner ska få minst 30 euro mera varje månad. De som är arbetslösa och lever på grunddagpenning ska få 20 euro till per månad. Ensamförsörjare och studerande som har små barn ska också få mera pengar.

Regeringen vill satsa på utbildningen. Man satsar 256 miljarder euro på utbildning och kunnande.

På daghemmen ska barngrupperna bli mindre. På äldreboenden ska det finnas flera vårdare som tar hand om de gamla.

Regeringen vill ge mera pengar till utvecklingssamarbete. Man vill också ta emot fler kvotflyktingar än nu.

Partierna som inte är med i regeringen är kritiska till budgeten. Man anser att det är ett stort problem att statsskulden ökar. Man tycker också det är dåligt att skatten på bränsle ska stiga.

Källor HS, HBL

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)